YouTube to Chatbot

نمایش سایت YouTube to Chatbot

YouTube to Chatbot چشیت ؟

این مخزن یک دفترچه یادداشت ارائه می دهد که از قدرت YouTube، OpenAI، Langchain و Pinecone برای ایجاد یک عامل مکالمه با توانایی تقلید محتوا، دانش و لحن هر کانال YouTube استفاده می کند. با استخراج اطلاعات از ویدیوهای کانال و آموزش ربات چت، می‌توانیم یک دستیار مجهز به هوش مصنوعی ایجاد کنیم که در گفتگوهای معنادار با کاربران شرکت می‌کند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 24

برچسب ها : چت ربات ها یوتیوب

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : YouTube to Chatbot

- یک ربات چت ایجاد کنید که می تواند بر اساس ورودی های کانال یوتیوب به سوالات پاسخ دهد
- بر اساس محتوای کانال، توصیه‌های شخصی‌سازی شده ارائه کنید
- به کاربران در کشف ویدیوهای مرتبط کمک کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید