Woofer AI

نمایش سایت Woofer AI

Woofer AI چشیت ؟

Woofer.ai به شما کمک می کند محتوای صوتی را در 2 دقیقه یا کمتر به یک مقاله تبدیل کنید و ساعت ها در زمان تغییر کاربری محتوای خود برای رسانه های مختلف مانند ایجاد پست های وبلاگ و پست های رسانه های اجتماعی صرفه جویی کنید.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 16

برچسب ها : گفتار به متن سمعی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Woofer AI

- به سرعت قسمت های پادکست را رونویسی کنید
- مصاحبه های ضبط شده را به مقالات مکتوب تبدیل کنید
- ضبط های وبینار را به پست های وبلاگ تغییر دهید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید