Verb.ai

نمایش سایت Verb.ai

Verb.ai چشیت ؟

ابزار هوش مصنوعی به نام "فعل" برای نویسندگانی طراحی شده است که داستان محور هستند و وسواس زیادی در نوشتن دارند. این به برنامه ریزی، نوشتن و نقد کار کمک می کند و کل فرآیند را لذت بخش تر و کمتر دردناک تر می کند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : لیست انتظار تعداد بازدید : 65

برچسب ها : نوشتن

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Verb.ai

- کمک در برنامه ریزی و ترسیم داستان
- بهبود کیفیت و کارایی نوشتار
- ارائه بازخورد و نقد در مورد آثار مکتوب
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید