Ultimate Skill Extractor by Further

نمایش سایت Ultimate Skill Extractor by Further

Ultimate Skill Extractor by Further چشیت ؟

ابزار هوش مصنوعی با استخراج اطلاعات مرتبط از یک کتابخانه انتخاب شده از محتوای آنلاین، مهارت های مورد نیاز را پیشنهاد می کند. کاربران می توانند متن را وارد کنند و هوش مصنوعی پیشنهادات مهارتی را ارائه می دهد. این ابزار از روش جدیدی برای یادگیری از طریق طبقه بندی مهارت های غیر همسو و روش های یادگیری خرد استفاده می کند. هدف آن کمک به سازمان ها و افراد است تا با تغییرات سریع تکنولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی همگام شوند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 19

برچسب ها : بهره وری مربیگری

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Ultimate Skill Extractor by Further

- کمک به افراد برای شناسایی و کسب مهارت های جدید برای رشد شغلی
- کمک به بخش‌های منابع انسانی در شناسایی شکاف‌های مهارتی در نیروی کارشان
- ارائه توصیه های مهارتی شخصی برای فراگیران آنلاین
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید