Todobot

نمایش سایت Todobot

Todobot چشیت ؟

این یک برنامه لیست کارهای انجام شده با هوش مصنوعی به نام Todobot است. ویژگی های اصلی آن شامل مربی مجازی داخلی، تجزیه و تحلیل وظایف هوش مصنوعی و سیستم مربیگری شخصی شده است. دستیار مجازی به کاربران این امکان را می دهد تا وظایف پیچیده را به مراحل قابل مدیریت تقسیم کنند و حرکت را حفظ کنند. Todobot همچنین آخرین تحقیقات را برای کمک به کاربران در سازماندهی زندگی روزمره خود در خود جای داده است. اگر در تکمیل یک کار مشکلی پیش بیاید، برنامه گزینه هایی را برای کمک به انجام آن پیشنهاد می کند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : از سایت دیدن کنید تعداد بازدید : 31

برچسب ها : بهره وری

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Todobot

- وظایف پیچیده را به مراحل و وظایف قابل مدیریت تقسیم کنید
- زندگی روزمره را با آخرین تحقیقات در مورد هک های بهره وری سازماندهی کنید
- برای تکمیل وظایف از طریق کوچینگ مجازی پیشنهادهایی دریافت کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید