Teacher-tools.ai

نمایش سایت Teacher-tools.ai

Teacher-tools.ai چشیت ؟

بیش از 40 ابزار هوش مصنوعی در حال تکامل برای کل مدرسه شما! توانمندسازی معلمان، خدمات پشتیبانی، SLT و دانش آموزان. GPT را شناسایی کنید، متن را به صدا تبدیل کنید و کلاس خود را با نسل هنر هوش مصنوعی از doodle به شاهکار الهام بخشید یا از افراد مشهور مورد علاقه خود برای ارائه یک سخنرانی مهمان دعوت کنید.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 30

برچسب ها : تحصیلات معلمان

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Teacher-tools.ai

- تشخیص GPT
- تبدیل متن به صدا
- نسل هنر هوش مصنوعی
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید