Spellbook

نمایش سایت Spellbook

Spellbook چشیت ؟

Spellbook یک ابزار هوش مصنوعی است که از مدل زبان GPT-4 برای پیش‌نویس و بررسی قراردادها استفاده می‌کند و این فرآیند را سه برابر سریع‌تر می‌کند. این زبان برای قراردادها بر اساس زمینه پیشنهاد می کند و می تواند اصطلاحات تهاجمی یا غیر معمول را تشخیص دهد. همچنین می تواند بندهای از دست رفته را پیشنهاد کند و در مورد نقاط مشترک مذاکره کند. هدف آن بهبود کارایی و تمرکز بر افزودن ارزش استراتژیک است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : لیست انتظار تعداد بازدید : 33

برچسب ها : مجاز

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Spellbook

- تهیه پیش نویس و بررسی قراردادها
- پیشنهاد زبان برای قراردادها بر اساس زمینه
- تشخیص شرایط تهاجمی یا غیرعادی در قراردادها
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید