Sembly AI

نمایش سایت Sembly AI

Sembly AI چشیت ؟

Sembl AI یک ابزار هوش مصنوعی است که برای کمک به تیم ها در یادداشت برداری از جلسات و ایجاد بینش طراحی شده است. این ابزار می تواند جلسات را رونویسی کند، سخنرانان را شناسایی کند و بحث ها را خلاصه کند. همچنین ویژگی هایی مانند پیگیری خودکار و الگوهایی برای یادداشت های جلسه ارائه می دهد. Sembl AI با سایر ابزارهای رایج مانند Slack و Trello ادغام می شود و امنیت و انطباق در سطح سازمانی را ارائه می دهد. به طور کلی، Sembl AI با هدف ساده‌سازی فرآیند جلسه و بهبود بهره‌وری تیم است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : امتحان رایگان تعداد بازدید : 12

برچسب ها : رونویس کننده خلاصه کننده

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Sembly AI

- یادداشت برداری خودکار جلسات
- بینش جلسه ایجاد شده توسط هوش مصنوعی
- پیگیری جلسات ساده
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید