Salient

نمایش سایت Salient

Salient چشیت ؟

برجسته، تعامل سرد بیرونی شما را با ارسال ایمیل های ارتباطی که بیش از حد مناسب و مرتبط با زمینه هستند، به حداکثر می رساند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : از سایت دیدن کنید تعداد بازدید : 21

برچسب ها : متن به گفتار

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Salient

- افزایش سرنخ های فروش
- ایجاد آگاهی از برند
- جذب استعدادهای برتر
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید