Ree AI

نمایش سایت Ree AI

Ree AI چشیت ؟

Ree یک دستیار سلامت AI است. استفاده از آن رایگان است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 12

برچسب ها : سلامتی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Ree AI

- گزارش های پزشکی را به راحتی به زبان طبیعی توضیح دهید
- توصیه های مکمل ها را برای بهبود وضعیت سلامت کلی دریافت کنید
- برای اطمینان از ایمنی، اطلاعات تداخلات دارویی را بررسی کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید