Praxy AI

نمایش سایت Praxy AI

Praxy AI چشیت ؟

Praxi AI یک ابزار مجهز به هوش مصنوعی است که چندین ویژگی از جمله افزونه Chrome را برای دانش آموزان ارائه می دهد. این ابزار شامل یک معلم آموزشی مجهز به هوش مصنوعی، موتور جستجو، خلاصه‌کننده، ابزار بازنویسی و ویژگی یادداشت‌برداری است. کاربران می توانند بدون ارائه جزئیات کارت اعتباری این ابزار را به صورت رایگان امتحان کنند. هیچ اطلاعاتی درباره بازاریابی یا قیمت گذاری در این عصاره وجود ندارد.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : امتحان رایگان تعداد بازدید : 17

برچسب ها : ترجمه کننده تحصیلات

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Praxy AI

- کارایی مطالعه را با ویژگی خلاصه‌نویس و یادداشت‌برداری مجهز به هوش مصنوعی بهبود دهید
- با آموزگار مجهز به هوش مصنوعی کمک شخصی دریافت کنید
- به سرعت اطلاعات مرتبط را با موتور جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی پیدا کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید