Powerpresent AI

نمایش سایت Powerpresent AI

Powerpresent AI چشیت ؟

PowerPres AI یک ابزار هوش مصنوعی است که به کاربران امکان می دهد ارائه های حرفه ای 10 برابر سریعتر ایجاد کنند. کاربران می توانند موضوع خود را وارد کنند و به فناوری هوش مصنوعی اجازه دهند ارائه را با انتخاب سبک متخصص طراحی کند. این ابزار انواع سبک های هنری را برای بهبود ارائه ارائه می دهد، مانند پلی کم، سایبرپانک، سورئالیسم و ​​موارد دیگر. کاربران می توانند ارائه خود را به عنوان یک فایل اسلاید Google یا PPTX برای ویرایش آسان صادر کنند. PowerPres AI یک سلاح مخفی برای تیم هایی است که به دنبال تأثیرگذاری با ارائه های بصری جذاب هستند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : اشتراک، ابونمان تعداد بازدید : 16

برچسب ها : ارائه ها نسل هنر

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Powerpresent AI

- ارائه های بصری جذاب به سرعت ایجاد کنید
- صرفه جویی در زمان در طراحی ارائه
- ارائه های تیم را با انتخاب سبک متخصص تقویت کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید