Pin

نمایش سایت Pin

Pin چشیت ؟

این ابزار هوش مصنوعی با Slack ادغام می‌شود تا ساختار و سازماندهی را با اجازه دادن به کاربران برای اضافه کردن پین به پیام‌ها و تولید خودکار خلاصه‌ها و شناسایی موارد اقدام ارائه دهد. این شامل یک پورتال برای همکاری و تعیین وظایف است و اسناد مربوطه را ذخیره می کند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : اشتراک، ابونمان تعداد بازدید : 24

برچسب ها : بهره وری

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Pin

- سازماندهی ارتباطات تیمی در Slack
- ایجاد خلاصه جلسات و موارد اقدام
- همکاری و تعیین وظایف در Slack
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید