Obituary Writer

نمایش سایت Obituary Writer

Obituary Writer چشیت ؟

این ابزار یک آگهی ترحیم نویس مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کاربران کمک می کند در عرض چند دقیقه آگهی های ترحیم سفارشی ایجاد کنند. این نیاز به اطلاعات اولیه در مورد متوفی، از جمله نام کامل، تاریخ و محل تولد، تاریخ و محل درگذشت، و اعضای خانواده دارد. جزئیات بیشتری را نیز می توان برای ایجاد یک آگهی ترحیم شخصی ارائه کرد. این ابزار یک رابط کاربر پسند ارائه می دهد.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 37

برچسب ها : نوشتن روابط

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Obituary Writer

- آگهی های ترحیم شخصی ایجاد کنید
- صرفه جویی در زمان نوشتن آگهی ترحیم
- کمک به تشییع جنازه در ایجاد آگهی ترحیم
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید