Notbyai

نمایش سایت Notbyai

Notbyai چشیت ؟

ابزار هوش مصنوعی نشانی است که نشان می دهد محتوا بدون استفاده از هوش مصنوعی (AI) یا با خروجی کمتر از 10٪ AI ایجاد شده است. هدف این ابزار تشویق محتوای تولید شده توسط انسان و کمک به کاربران برای شناسایی آن است. هدف نهایی اطمینان از ادامه پیشرفت انسان ها و اجتناب از اتکا به محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی است. این ابزار همچنین دستورالعمل هایی را برای استفاده و حداقل اندازه مورد نیاز ارائه می دهد. ماموریت آن ترویج رویکرد انسان اول برای تولید محتوا و جلوگیری از تکراری و راکد شدن محتوای آنلاین است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 27

برچسب ها : تشخیص هوش مصنوعی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Notbyai

- تشویق محتوای تولید شده توسط انسان
- شناسایی محتوای غیر هوش مصنوعی
- ترویج رویکرد انسان اول برای تولید محتوا
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید