هوش مصنوعی Movie Deep Search

  •  1 سال پیش
12 دیدگاه

کاربرد های هوش مصنوعی Movie Deep Search

- افزایش عملکرد محصول و کسب و کار
- جمع آوری بینش و توصیه ها
- قابلیت جستجوی عمیق برای صنعت فیلم

آدرس Movie Deep Search

Movie Deep Search چشیت ؟

این یک ابزار هوش مصنوعی به نام "Tri Deep Search" است که از جستجوی مبتنی بر زبان طبیعی برای درک زمینه و هدف استفاده می کند و مدیریت و اتصال منابع داده را آسان تر می کند. سیستم هوش مصنوعی برای تقویت عملکرد محصول و کسب و کار با جمع‌آوری بینش و توصیه‌ها بر اساس داده‌های مبتنی بر افراد طراحی شده است. این ابزار همچنین شامل یک سیستم معنایی به نام "AI KeyTalk" است که به یافتن نتایج مرتبط بر اساس هدف جستجو کمک می کند و به طور خاص صنعت فیلم را با تمرکز بر قابلیت های جستجوی عمیق هدف قرار می دهد. شرکت سازنده این ابزار MyCeleb است که در کره جنوبی مستقر است.