Linksquares

نمایش سایت Linksquares

Linksquares چشیت ؟

این ابزار یک راه حل مدیریت قرارداد است که از هوش مصنوعی برای ساده کردن فرآیند ایجاد قرارداد، ارائه تجزیه و تحلیل پس از امضا و ذخیره اسناد در یک مخزن استفاده می کند. ادغام با Salesforce، Adobe Sign، DocuSign و Microsoft Word را ارائه می دهد. موارد استفاده برای مدیریت بحران، بررسی قرارداد، رعایت حریم خصوصی داده ها، و جمع آوری سرمایه دارد. این ابزار برای کمک به تیم های حقوقی در مدیریت کارآمدتر قراردادها و به دست آوردن بینش مبتنی بر هوش مصنوعی در مورد قراردادهای خود طراحی شده است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : از سایت دیدن کنید تعداد بازدید : 34

برچسب ها : مجاز

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Linksquares

- مدیریت قرارداد کارآمد برای تیم های حقوقی
- تجزیه و تحلیل پس از امضا برای بررسی قرارداد
- رعایت حریم خصوصی داده ها و مدیریت جمع آوری سرمایه
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید