Legal Robot

نمایش سایت Legal Robot

Legal Robot چشیت ؟

Legal Robot یک شرکت فناوری حقوقی است که از یادگیری ماشینی برای درک زبان حقوقی و کمک به شرکت ها و افراد در تصمیم گیری بهتر استفاده می کند. خدماتی مانند بررسی خودکار قراردادها و مذاکرات خودکار قرارداد، و همچنین مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل حقوقی را ارائه می دهد.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : پرداخت شده تعداد بازدید : 32

برچسب ها : مجاز

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Legal Robot

- بررسی و تجزیه و تحلیل خودکار قرارداد
- ترجمه و تفسیر زبان حقوقی
- تجزیه و تحلیل حقوقی و تصمیم گیری
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید