Jackrabbit Ops

نمایش سایت Jackrabbit Ops

Jackrabbit Ops چشیت ؟

Jackrabbit Op AI ابزاری است که فوراً اسناد فرآیند یک شرکت را تولید، مدیریت و به روز می کند. فناوری هوش مصنوعی آن امکان توسعه آسان فرآیند و پاسخ‌های کامل را فراهم می‌کند. با افزودن داده، انتخاب یک الگو، و صحبت با هوش مصنوعی برای دریافت پاسخ در مورد فرآیندهای تجاری کار می کند. Jackrabbit Op AI سریع و آسان برای استفاده است و به کسب و کارها اجازه می دهد تا به جای آموزش بر روی عمل تمرکز کنند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : امتحان رایگان تعداد بازدید : 73

برچسب ها : کسب و کار

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Jackrabbit Ops

- ساده سازی اسناد فرآیند برای مشاغل کوچک
- بهبود کارایی فرآیند برای شرکت های بزرگ
- ساده سازی اسناد انطباق برای صنایع تحت نظارت
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید