Inbenta

نمایش سایت Inbenta

Inbenta چشیت ؟

Inbenta یک رهبر جهانی در هوش مصنوعی و NLU برای جستجوی سازمانی، جستجوی تجارت الکترونیک، ربات‌های گفتگو، تهیه بلیط پشتیبانی و مدیریت دانش است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : امتحان رایگان تعداد بازدید : 26

برچسب ها : تجارت الکترونیک چت ربات ها

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Inbenta

- پشتیبانی مشتری را با چت ربات های Inbenta بهبود بخشید
- جستجوی تجارت الکترونیک را با ابزار Inbenta تقویت کنید
- مدیریت دانش را با ابزار Inbenta AI/NLU ساده کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید