GPTKit

نمایش سایت GPTKit

GPTKit چشیت ؟

Gptkit یک ابزار هوش مصنوعی برای تشخیص و طبقه‌بندی متون نوشته شده توسط انسان و تولید شده توسط ماشین با استفاده از رویکرد چند مدلی است. شش روش مختلف برای تشخیص دقت تا 93٪ ارائه می دهد. استفاده از این ابزار برای 1024 کاراکتر اول، با محدودیت 25 اعتبار رایگان رایگان است. این ابزار برای هر کسی که به دنبال بررسی محتوای تولید شده با هوش مصنوعی است، از جمله معلمان، متخصصان، دانش‌آموزان، نویسندگان محتوا، کارمندان و مترجمان آزاد مناسب است. دقت آشکارساز تقریباً 93٪ است، با تلاش های مداوم برای بهبود آن. متن ورودی به طور موقت برای اهداف پردازش ذخیره می شود و بلافاصله پس از شناسایی از سرور حذف می شود.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 38

برچسب ها : تشخیص هوش مصنوعی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : GPTKit

- محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را بررسی کنید
- صحت متن نوشته شده توسط انسان را بررسی کنید
- تجزیه و تحلیل متن برای اهداف تحقیق
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید