GPT Zero

نمایش سایت GPT Zero

GPT Zero چشیت ؟

GPTZero یک ابزار قدرتمند مبتنی بر هوش مصنوعی است که می تواند سرقت ادبی را شناسایی و از آن جلوگیری کند و همچنین متون تولید شده یا تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص دهد. GPTZero طوری طراحی شده است که توسط مربیان، دانش آموزان و سایر متخصصان برای شناسایی سریع و کارآمد و جلوگیری از عدم صداقت تحصیلی استفاده شود.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 60

برچسب ها : تشخیص هوش مصنوعی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : GPT Zero

- جلوگیری از سرقت ادبی در نوشته های دانشگاهی
- بررسی صحت متن در روزنامه نگاری
- شناسایی محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی در رسانه های اجتماعی
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید