GGPredict

نمایش سایت GGPredict

GGPredict چشیت ؟

GGPredict یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای کمک به بازیکنان Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) طراحی شده است تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و سریع‌تر رتبه‌بندی کنند. این برنامه برنامه های تمرینی شخصی، تجزیه و تحلیل مسابقات و نقشه های تمرینی سفارشی را ارائه می دهد تا به بازیکنان کمک کند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند. این پلتفرم همچنین آمار دقیق و ردیابی پیشرفت را ارائه می دهد تا به بازیکنان کمک کند عملکرد خود را اندازه گیری کنند و در طول زمان شاهد بهبود باشند. GGPredict رویکردهای علمی را با چندین دهه تجربه در ورزش‌های الکترونیکی ترکیب می‌کند تا روش‌های آموزشی و آموزشی مؤثری را ارائه دهد. این پلتفرم ایمن، مطابق با GDPR است و برنامه های قیمت گذاری مختلفی را متناسب با نیازهای مختلف ارائه می دهد.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 28

برچسب ها : بازی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : GGPredict

- با برنامه‌های آموزشی شخصی‌شده، مهارت‌های CS:GO را بهبود بخشید و سریع‌تر رتبه‌بندی کنید
- مسابقات CS:GO را برای شناسایی نقاط قوت و ضعف تجزیه و تحلیل کنید
- عملکرد و پیشرفت CS:GO را در طول زمان پیگیری کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید