FinGPT

نمایش سایت FinGPT

FinGPT چشیت ؟

FinNLP یک زمین بازی برای همه افرادی که به LLM و NLP در امور مالی علاقه دارند فراهم می کند. در اینجا ما خطوط لوله کاملی را برای آموزش LLM و تنظیم دقیق در زمینه مالی ارائه می دهیم.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 40

برچسب ها : دارایی، مالیه، سرمایه گذاری ابزارهای توسعه دهنده

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : FinGPT

- مدیریت خودکار گردش کار مالی
- تنظیم دقیق مدل زبان برای امور مالی
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید