Fathom.fm

نمایش سایت Fathom.fm

Fathom.fm چشیت ؟

پادکست‌ها را با سرعت فکر با جستجو، رونوشت‌ها، فصل‌ها، برش‌ها و نکات برجسته مبتنی بر هوش مصنوعی کشف کنید.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 26

برچسب ها : پادکست پژوهش

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Fathom.fm

- به سرعت موضوعات خاص را در پادکست ها پیدا کنید
- نکات برجسته ایجاد کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید
- برای دسترسی، پادکست‌ها را رونویسی کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید