FakeYou

نمایش سایت FakeYou

FakeYou چشیت ؟

FakeYou وب سایتی است که صداهای مصنوعی را از متن تولید می کند. همچنین یک API ارائه می‌کند که می‌تواند برای تولید گفتار و متن به چندین زبان، با گزینه‌های صوتی مختلف برای سفارشی‌سازی استفاده شود. FakeYou را می توان در برنامه ها و موارد مختلف استفاده کرد، مانند برای تبدیل متن به گفتار در چت بات ها و دستیاران مجازی، برای صداگذاری در فیلم ها و تولیدات رسانه ای، و برای تولید صداهای سفارشی برای افراد دارای ناتوانی گفتاری. علاوه بر این، FakeYou ممکن است برای ایجاد داده های صوتی مصنوعی برای اهداف تحقیق و آزمایش استفاده شود.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : اشتراک، ابونمان تعداد بازدید : 46

برچسب ها : متن به گفتار سمعی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : FakeYou

- چت بات و دستیار مجازی تبدیل متن به گفتار
- صداپیشگان در تولیدات رسانه ای
- صداهای سفارشی برای افراد دارای ناتوانی گفتاری
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید