Doctrina AI

نمایش سایت Doctrina AI

Doctrina AI چشیت ؟

Doctrina AI یک ابزار آموزشی است که به طور خاص برای دانش آموزان طراحی شده است. طیف وسیعی از ویژگی ها را برای افزایش تجربه یادگیری و کمک به انجام وظایف تحصیلی ارائه می دهد. با Doctrina AI، دانش آموزان می توانند جلسات مطالعه خود را با استفاده از ابزار Class Notes ساده کنند. این ابزار یادداشت‌های کلاس را بهبود می‌بخشد و خلاصه می‌کند و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا روی مفاهیم و مضامین کلیدی در مطالب خود تمرکز کنند. Essay Generator با شروع فرآیند نوشتن، ساختاردهی افکار و تولید یک مقاله متناسب با موضوعات خاص و حوزه های تمرکز، پایه محکمی برای وظایف نوشتن فراهم می کند. با این حال، ساخت نهایی و اعتبار انشا در دستان دانشجو باقی می ماند. ابزار Exam Generator رویکردی شخصی‌سازی شده برای آمادگی امتحان دارد. با ایجاد آزمون هایی بر اساس کتاب ها، نویسندگان، موضوعات، سال های انتشار و موضوعات خاص، به دانش آموزان کمک می کند تا درک و دانش خود را تقویت کنند. Doctrina AI بر روی OpenAI ساخته شده است، و فلسفه آن حول محور کمک به هوش مصنوعی، به جای جایگزینی، یادگیرندگان انسانی است. هدف آن افزایش تجربه یادگیری در عین ترویج یادگیری فعال، تفکر انتقادی و ورودی شخصی است. با Doctrina AI به آینده یادگیری شیرجه بزنید و سفر آموزشی خود را ارتقا دهید.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : از سایت دیدن کنید تعداد بازدید : 90

برچسب ها : تحصیلات دانش آموزان

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Doctrina AI

- انشا برای تکالیف مدرسه تولید کنید
- ایجاد سوالات امتحانی برای معلمان
- ایجاد بحث های کتاب برای باشگاه های کتاب
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید