Docs GPT by Applai

نمایش سایت Docs GPT by Applai

Docs GPT by Applai چشیت ؟

Docsgpt یک ابزار هوش مصنوعی است که به کاربران کمک می کند محتوا را در Google Docs ایجاد و ویرایش کنند. از فناوری GPT برای تولید محتوای جدید، اصلاح متن موجود، تغییر لحن و ترجمه استفاده می کند. این ابزار همچنین می تواند متن را برای اشتباهات املایی، دستور زبان و نقطه گذاری تصحیح کند. به صورت آزمایشی رایگان در دسترس است و با Google Workspace سازگار است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 30

برچسب ها : ترجمه

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Docs GPT by Applai

- محتوای جدید تولید کنید
- متن موجود را اصلاح کنید
- تصحیح برای خطاها
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید