Deciphr AI

نمایش سایت Deciphr AI

Deciphr AI چشیت ؟

Deciphr یک ابزار هوش مصنوعی است که می تواند کل رونوشت های پادکست را خلاصه کند، در زمان صرفه جویی کرده و یادداشت های نمایش را در کمتر از 60 ثانیه ارائه دهد. رایگان است و رمزگذاری سرتاسری را برای مدیریت امن داده ها ارائه می دهد. با Deciphr، کاربران می‌توانند رونوشت‌های صوتی را آپلود کنند و به هوش مصنوعی اجازه دهند کار را انجام دهد و بیش از 8 ساعت در زمان صرفه‌جویی می‌کند. کاربران از Deciphr به دلیل استفاده آسان و کارآمد، زمان بیشتری برای فعالیت های دیگر ستایش کرده اند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 25

برچسب ها : گفتار به متن پادکست

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Deciphr AI

- به سرعت رونوشت های پادکست را برای یادداشت های نمایش خلاصه کنید
- با اجازه دادن به هوش مصنوعی برای خلاصه کردن رونوشت های صوتی در زمان صرفه جویی کنید
- با رمزگذاری سرتاسر، داده های حساس را ایمن مدیریت کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید