Cosonify

نمایش سایت Cosonify

Cosonify چشیت ؟

Cosonifi Beta یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای سازندگان موسیقی است که مجموعه‌ای از ویژگی‌ها از جمله هیئت تحقیقاتی، تابلوی ایده و تابلوی وظیفه را ارائه می‌دهد. هیئت تحقیق به کاربران اجازه می دهد تا آهنگ ها را جمع آوری کرده و به آنها ارجاع دهند، در حالی که هیئت ایده ایده های آهنگ را به جدول زمانی بصری برای همکاری و بازخورد تبدیل می کند. برد وظیفه مدیریت کار را برای سازماندهی و ردیابی آسان ساده می کند. این ابزار برای کمک به نوازندگان طراحی شده است که چشم انداز روشنی برای کار خود ایجاد کنند و به طور مؤثر همکاری کنند. در این عصاره هیچ اطلاعات قیمتی یا پرزهای بازاریابی ارائه نشده است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 35

برچسب ها : پژوهش بازار یابی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Cosonify

- آهنگ ها را با هیئت تحقیق جمع آوری و رجوع کنید
- ایده های آهنگ را برای همکاری با هیئت ایده تجسم کنید
- مدیریت کار را با صفحه کار ساده کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید