Copyleaks - Plagiarism detector

نمایش سایت Copyleaks - Plagiarism detector

Copyleaks - Plagiarism detector چشیت ؟

ابزار هوش مصنوعی، Copyleak، یک سرویس تشخیص سرقت ادبی برای محتوا به زبان‌های مختلف ارائه می‌کند و از هوش مصنوعی پیشرفته برای شناسایی کوچک‌ترین تغییرات در متن، از جمله کاراکترهای پنهان، بازنویسی، و محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی استفاده می‌کند. همچنین شامل یک ادغام API برای ادغام یکپارچه با پلتفرم‌های بومی، ادغام LMS، افزونه کروم و گزارش همکاری جامع است. این ابزار امنیت درجه نظامی را ارائه می دهد و می تواند توسط افراد، موسسات آموزشی، مشاغل و ناشران استفاده شود.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 35

برچسب ها : ترجمه کننده تشخیص هوش مصنوعی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Copyleaks - Plagiarism detector

- موسسات دانشگاهی می توانند از Copyleak برای بررسی مقالات دانشجویی برای سرقت ادبی استفاده کنند.
- ناشران می توانند از Copyleak برای اطمینان از اصالت نسخه های ارسالی استفاده کنند.
- کسب‌وکارها می‌توانند از Copyleak برای بررسی نقض حق نسخه‌برداری در مواد بازاریابی استفاده کنند.
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید