ChatGPT Prompt Generator

نمایش سایت ChatGPT Prompt Generator

ChatGPT Prompt Generator چشیت ؟

ChatGPT Prompt Generator ابزاری است که برای کمک به کاربران در ایجاد اعلان برای مدل زبان ChatGPT طراحی شده است. با ارائه اطلاعاتی در مورد نقش، وظیفه و قالب مورد نظر برای مکالمه، این ابزار یک اعلان ایجاد می کند که می تواند برای تعامل با مدل ChatGPT استفاده شود. از دستورات تولید شده می توان برای شروع مکالمات، پرسیدن سؤال یا ارائه دستورالعمل های خاص به مدل استفاده کرد. این فرآیند تولید اعلان‌های مؤثر برای تعامل با ChatGPT را ساده می‌کند و تعامل کاربران با مدل و دریافت پاسخ‌های دلخواه را آسان‌تر می‌کند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : از سایت دیدن کنید تعداد بازدید : 37

برچسب ها : راهنماهای سریع

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : ChatGPT Prompt Generator

- شروع مکالمه با ChatGPT
- سوال پرسیدن به ChatGPT
- ارائه دستورالعمل های خاص به ChatGPT
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید