Branchminds

نمایش سایت Branchminds

Branchminds چشیت ؟

ابزار هوش مصنوعی Branchmind با یافتن پیوندهای وب مرتبط در محتوای Notion به تحقیقات کمک می کند. در فضای کاری تعبیه شده است و نیازی به جابجایی بین تب ها را از بین می برد. این ابزار می‌تواند محتوا را مستقیماً از یک صفحه Notion بکشد و بر اساس ورودی کاربر محتوای جدیدی تولید کند. Branchmind می تواند به طوفان فکری کمک کند و به ارائه ایده های مرتبط در فضای کاری کمک کند. این ابزار هنوز در نسخه بتا است و از بازخورد استقبال می شود.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : اشتراک، ابونمان تعداد بازدید : 56

برچسب ها : پژوهش

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Branchminds

- کمک به طوفان فکری
- تولید محتوای جدید بر اساس ورودی کاربر
- یافتن ایده های مرتبط در فضای کاری Notion
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید