Bookwiz

نمایش سایت Bookwiz

Bookwiz چشیت ؟

Bookwiz.io یک ابزار هوش مصنوعی است که به نویسندگان کمک می کند تا با ارائه دستورالعمل ها و مثال های گام به گام برای تولید ایده و ساختار داستان، نوشته های خود را بهبود بخشند. در حالی که Bookwiz.io به کارهای فنی می پردازد، می توانید روی افزودن حس انسانی به داستان های خود و ایجاد ارتباط عاطفی با خوانندگان تمرکز کنید.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : مبتنی بر استفاده تعداد بازدید : 21

برچسب ها : نوشتن کتاب ها

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Bookwiz

- ایجاد ایده و ساختار داستان
- مهارت های نوشتاری را بهبود بخشید
- ارتباط عاطفی با خوانندگان ایجاد کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید