Astria

نمایش سایت Astria

Astria چشیت ؟

Astria یک AI Singularity برای Enterprise است که یک دستیار هوش مصنوعی برای هر یک از اعضای تیم برای خودکارسازی عملیات و افزایش کارایی در سازمان فراهم می کند. طرح رایگان شامل هوش مصنوعی شخصی، پیامک، ایمیل و چت وب و آپلود داده محدود است. از داده های موجود برای بهبود تولید اسناد مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنید. موارد استفاده شامل تهیه پیش نویس قرارداد قانونی، نوشتن و ارسال پیشنهاد کمک مالی، مدیریت قرارداد وزارت دفاع و ارتباطات مبتنی بر هوش مصنوعی است. پلن Edge شامل استفاده اضافی و قابلیت های اضافه شده است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 30

برچسب ها : کسب و کار بهره وری

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Astria

- به راحتی یک قرارداد قانونی ایجاد و پیش نویس کنید
- مدیریت قرارداد وزارت دفاع
- بهبود ارتباطات درون سازمانی با استفاده از هوش مصنوعی
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید