Aigur.dev

نمایش سایت Aigur.dev

Aigur.dev چشیت ؟

Aigur Client یک ابزار رایگان و منبع باز هوش مصنوعی است که می تواند به کاربران در ایجاد و اجرای خطوط لوله هوش مصنوعی کاملاً تایپ شده کمک کند. از Aigur پشتیبانی می کند و مدیریت و تجزیه و تحلیل خط لوله را ارائه می دهد. کاربران می‌توانند ورودی‌های متن و صدا را تغییر داده و بهبود دهند، متن و تصویر تولید کنند، و تبدیل گفتار به نوشتار و متن به گفتار را با استفاده از چارچوب‌های هوش مصنوعی مختلف مانند GPT-3 و Hugging Face انجام دهند. Aigur Client همچنین شامل گره‌های سفارشی، اعتبارسنجی خط لوله و حافظه کاربر است. نمونه‌هایی از خطوط لوله شامل خلاصه‌سازی تصویر به شعر و متن با خروجی صوتی است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 24

برچسب ها : راهنماهای سریع

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : Aigur.dev

- خط لوله تصویر به شعر ایجاد کنید
- انجام خلاصه سازی متن با خروجی صدا
- ورودی های متن و صدا را تقویت کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید