AI Cowriter

نمایش سایت AI Cowriter

AI Cowriter چشیت ؟

AI Cowrit یک برنامه کوچک است که می تواند با پیشنهاد کلمات و عبارات در حین تایپ به شما کمک کند 10 برابر سریعتر بنویسید. این به عنوان یک همراه هوش مصنوعی عمل می کند که متن شما را کامل می کند. برای مثال، با تایپ کردن «خاکستری»، پیشنهادهایی برای انتخاب به شما ارائه می شود. شما می توانید موضوع، عنوان، سبک نوشتن و مخاطب را کنترل کنید تا نیازهای خاص خود را برآورده کنید. علاوه بر این، می توانید کدهایی را در GitHub یا نویسندگان در توییتر بیابید تا به شما در تولید ایده کمک کنند.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : از سایت دیدن کنید تعداد بازدید : 62

برچسب ها : رسانه های اجتماعی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : AI Cowriter

- بهبود سرعت نوشتن و بهره وری
- ایجاد ایده برای نوشتن پروژه ها
- سبک نوشتن و مخاطب را سفارشی کنید
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید