6000 thoughts

نمایش سایت 6000 thoughts

6000 thoughts چشیت ؟

این ابزار هوش مصنوعی به کاربران اجازه می‌دهد افکار خود را سازماندهی و شفاف کنند، الگوهای تفکر و سوگیری‌ها را شناسایی کنند و از طریق صحبت کردن افکار خود با برنامه که آنها را به متن تبدیل می‌کند و ذخیره می‌کند، به پیشرفت‌هایی دست یابند. این شامل یک جزء نوشتاری برای کمک به خود انعکاس و آگاهی است.

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 33

برچسب ها : مربیگری دستیار زندگی

🔥 تبلیغ این ابزار

موارد استفاده ممکن از : 6000 thoughts

- روزنامه نگاری و خود اندیشی
- طوفان فکری و ایده پردازی
- درمان شناختی رفتاری
به اشتراک بگذارید :

🔥

یک ربات پیشرفته برای جستجوی هوش مصنوعی

با این ربات شما میتوانید هوش مصنوعی که به ان نیاز دارید را پیدا کنید
فقط بگوید چه نوع هوش مصنوعی را برای چه کاری نیاز دارید